Phương Châm Hoạt Động

III.GIÁ TRỊ CỐT LÕI

1.TÍN : Công ty Quốc Tế VNS đặt chữ TÍN lên vị trí hàng đầu, lấy chữ TÍN làm vũ khí cạnh tranh và bảo vệ chữ TÍN như bảo vệ danh dự của chính mình.

2.TÂM : Công ty Quốc Tế VNS đặt chữ TÂM là một trong những nền tảng quan trọng của việc kinh doanh. VNS group coi trọng khách hàng và luôn lấy khách hàng làm trung tâm, đặt lợi ích và mong muốn của khách hàng lên hàng đầu

3.NHÂN :Công ty Quốc Tế VNS xây dựng các mối quan hệ với khách hàng, đối tác, đồng nghiệp và cộng đồng bằng sự thiện chí, tình thân ái, tinh thần nhân văn.